BV of Besloten Vennootschap – boekhoudprogramma

Wanneer er over een BV of besloten vennootschap wordt gesproken, dan heb je te maken met een rechtspersoon. Een rechtspersoon moet je zien als een entiteit die op eigen naam verplichtingen kan aangaan. In dit geval gaat het dus niet om een natuurlijk persoon. Een natuurlijk persoon is een mens en in die hoedanigheid worden er verplichtingen aangegaan. Als persoon koop je bijvoorbeeld een auto waarop de verplichting rust dat je deze dient te betalen. De beslissing neem jij geheel zelfstanding. Een BV kan precies hetzelfde doen, alleen heeft die specifiek eigen rechten en verplichtingen.

Nummer 2

icoon informer

Informer

Keurmerk: Betrouwbaar boekhouden

Nummer 1

icoon e-boekhouden

e-Boekhouden

Keurmerk: Betrouwbaar boekhouden

Nummer 3

icoon moneymonk

MoneyMonk

Ondernemer en aandeelhouder

Wanneer jij een eenmanszaak drijft, dan ben jij de ondernemer. Alles is voor eigen rekening en risico. Richt je een BV op, dan ben jij eigenaar maar geen ondernemer. In dat geval is de BV de ondernemer. Jij bent slechts in dienst bij de besloten vennootschap. Alle handelingen die jij verricht, doe je dan uit naam van deze rechtspersoon.

Als eigenaar leg je geld in bij het oprichten van de BV en daardoor ben je tevens aandeelhouder. Een BV kan meerdere eigenaren hebben. In dat geval hebben meerdere personen geld ingelegd waardoor sprake is van meerdere aandeelhouders. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een eenmanszaak is het kapitaal bij een BV dus onderverdeeld in aandelen. Heb je een flink deel van de aandelen in bezit, dan mag je jezelf directeur-grootaandeelhouder (DGA) noemen.

Oprichten BV

Bij het oprichten van de BV gelden er tegenwoordig geen zware eisen. Zo was het voor 2012 verplicht dat je 18.000 euro aan geld in je BV moest storten. Deze eis is komen te vervallen. Hetzelfde geldt ook inzake een aantal verplichte verklaringen die nodig waren (verklaringen van de bank en accountant). Daarnaast is het in de huidige situatie ook niet nodig dat je over goedkeuring van de overheid beschikt.

De keuze voor het oprichten van een besloten vennootschap maak je om een aantal redenen. Indien er sprake is van flink wat financiële risico’s, is het kiezen voor een besloten vennootschap een goede optie. Wanneer je namelijk een BV hebt, dan ben je niet in privé aansprakelijk mocht je de schulden niet kunnen voldoen. Drijf je een onderneming, dan is dat wel het geval.

Nog een reden dat je voor een BV kiest heeft te maken met belastingen. Bij een besloten vennootschap krijg je met de vennootschapsbelasting te maken. Fiscaal gezien heb je dan met voordeligere belastingtarieven te maken. Naarmate je meer winst als zelfstandige behaalt, krijg je namelijk bij de inkomstenbelasting met hogere tarieven te maken.

Aansprakelijkheid en boekhouding

Dat je als eigenaar van een BV niet aan aansprakelijk bent voor schulden (tenzij je het te bont maakt) heeft ook een keerzijde. Als eigenaar en degene die zich met het dagelijkse bestuur bezighoudt, dien je ervoor te zorgen dat er sprake is van een degelijke boekhouding. Ook ben je ervoor verantwoordelijk dat je de jaarrekening elk jaar netjes openbaar maakt. Door de jaarrekening te deponeren bij de KvK voldoe je aan deze plicht.

Onder een degelijke boekhouding dien je te verstaan dat bepaalde cijfers makkelijk te raadplegen zijn om een indruk te krijgen. Instanties willen namelijk graag zien hoe het met het vermogen is gesteld. Ook wil men bijvoorbeeld graag zien hoe het met te ontvangen en te betalen bedragen zit. Voldoe je aan deze plicht, dan voorkom je ellende. Loopt het namelijk toch verkeert af met de BV, je hebt dan veel minder last van het feit dan de aansprakelijkheid bij jou als bestuurder ligt. Is een jaarrekening eenmaal compleet, je moet er dan ook voor zorgen dat de accountant deze goedkeurt.

Het oprichten van een BV of besloten vennootschap heeft zijn voordeel. Toch dien je een goede overweging te maken indien je de stap neemt. Is de BV eenmaal opgericht, dan gelden er zware eisen ten opzichte van de boekhouding. Voldoe je daar niet aan, het voordeel wordt dan een nadeel.

© Copyright - Vergelijkboekhoudprogramma.com